Sponsore

 

Økonomi:

Hip Hop Hub
Nordea-fonden
Kgs. Enghave Lokaludvalg

Præmier:

4Sound Danmark
Dansk Musiker Forbund
Game Denmark
O’KANA
Sportmaster

Location og udstyr:

Game Denmark
Vesterbro Ungdomsgård

Samarbejde:

Musik og Ungdom
Eventmakers

RapKings Officielt sponsor